Over Pizzeria Tipaza Leeuwarden

Welkom op de website van Pizzeria Tipaza in Leeuwarden! Hier kunt u online uw bestelling plaatsen bij Pizzeria Tipaza.

Nadat uw bestelling is geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail. Het kan zijn dat deze in uw SPAM folder terecht komt. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met ons om zeker te zijn dat de bestelling aangekomen is.

Wij gaan tijdens de bereiding van onze gerechten zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie of voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit volledig uit te sluiten. Wij verzoeken u bij het plaatsen van uw bestelling duidelijk uw allergieën of intoleranties kenbaar te maken!

Bezorggebied Pizzeria Tipaza

Postcode Wijknaam Minimum Bezorging Gratis v.a.
8491 Boarnsterhim - Akkrum € 35.00 € 6.95 € 0.00
8494 Boarnsterhim - Akkrum € 35.00 € 6.95 € 0.00
8801 Franekeradeel - Franeker Binnenstad € 35.00 € 5.95 € 0.00
8816 Menaldumadeel - Schingen € 35.00 € 9.95 € 0.00
8831 Littenseradiel - Winsum € 34.00 € 2.50 € 0.00
8832 Littenseradiel - Huins € 28.50 € 2.50 € 0.00
8833 Littenseradiel - Lions € 30.00 € 2.50 € 0.00
8834 Littenseradiel - Baard € 30.00 € 2.50 € 0.00
8861 Harlingen - De Spiker En Het Industrieterrein Hermus € 28.00 € 2.50 € 0.00
8911 Leeuwarden - De Waag € 8.50 € 1.50 € 0.00
8912 Leeuwarden - Zwette-Schenkenschans € 8.50 € 1.50 € 0.00
8913 Leeuwarden - Vossepark € 8.50 € 1.50 € 0.00
8914 Leeuwarden - Frieslandhal € 8.50 € 1.50 € 0.00
8915 Leeuwarden - Westeinde € 8.50 € 1.50 € 0.00
8916 Leeuwarden - Sonnenborgh € 8.50 € 1.50 € 0.00
8917 Leeuwarden - Rengerspark € 8.50 € 1.50 € 0.00
8918 Leeuwarden - Bilgaard € 8.50 € 1.50 € 0.00
8919 Leeuwarden - Magere Weide € 8.50 € 1.50 € 0.00
8921 Leeuwarden - Cambuursterpad € 8.50 € 1.50 € 0.00
8922 Leeuwarden - Bloemenbuurt € 8.50 € 1.50 € 0.00
8923 Leeuwarden - Lekkumerend-Oost € 8.50 € 1.50 € 0.00
8924 Leeuwarden - Schieringen € 8.50 € 1.50 € 0.00
8925 Leeuwarden - Camminghaburen-Centrum € 8.50 € 1.50 € 0.00
8926 Leeuwarden - Camminghaburen-Noord € 8.50 € 1.50 € 0.00
8931 Leeuwarden - Nijlan € 8.50 € 1.50 € 0.00
8932 Leeuwarden - Julianapark € 8.50 € 1.50 € 0.00
8933 Leeuwarden - De Hoven € 8.50 € 1.50 € 0.00
8934 Leeuwarden - Huizum-Dorp € 8.50 € 1.50 € 0.00
8935 Leeuwarden - Aldlan-Oost € 8.50 € 1.50 € 0.00
8936 Leeuwarden - Wielenpolle € 8.50 € 1.50 € 0.00
8937 Leeuwarden - Schepenbuurt € 8.50 € 1.50 € 0.00
8938 Leeuwarden - Hemrik € 8.50 € 1.50 € 0.00
8939 Leeuwarden - Teerns € 10.00 € 2.00 € 0.00
9001 Boarnsterhim - Grou € 30.00 € 3.50 € 0.00
9003 Boarnsterhim - Wartena € 28.50 € 2.50 € 0.00
9004 Boarnsterhim - Warstiens € 25.00 € 2.50 € 0.00
9005 Boarnsterhim - Warga € 20.00 € 2.00 € 0.00
9006 Boarnsterhim - Aegum € 25.00 € 2.50 € 0.00
9007 Boarnsterhim - Idaard € 25.00 € 2.50 € 0.00
9008 Boarnsterhim - Roordahuizum € 27.50 € 2.50 € 0.00
9009 Boarnsterhim - Friens € 30.00 € 2.50 € 0.00
9011 Boarnsterhim - Irnsum € 29.50 € 3.50 € 0.00
9012 Boarnsterhim - Rauwerd € 35.00 € 4.00 € 0.00
9021 Littenseradiel - Oosterwierum € 35.00 € 5.95 € 0.00
9022 Littenseradiel - Mantgum € 30.00 € 3.95 € 0.00
9023 Littenseradiel - Jorwerd € 30.00 € 2.95 € 0.00
9024 Littenseradiel - Weidum € 30.00 € 2.95 € 0.00
9025 Littenseradiel - Beers € 28.00 € 2.50 € 0.00
9026 Littenseradiel - Jellum € 25.00 € 1.50 € 0.00
9027 Littenseradiel - Hijlaard € 25.00 € 2.00 € 0.00
9031 Menaldumadeel - Boksum € 18.50 € 1.00 € 0.00
9032 Menaldumadeel - Blessum € 22.50 € 2.00 € 0.00
9033 Menaldumadeel - Deinum € 20.00 € 1.50 € 0.00
9034 Menaldumadeel - Marssum € 20.00 € 1.50 € 0.00
9035 Menaldumadeel - Dronrijp € 25.00 € 2.50 € 0.00
9036 Menaldumadeel - Menaldum € 25.00 € 2.50 € 0.00
9037 Menaldumadeel - Slappeterp € 28.50 € 2.50 € 0.00
9038 Menaldumadeel - Engelum € 22.50 € 2.50 € 0.00
9041 Menaldumadeel - Berlikum € 25.00 € 1.50 € 0.00
9043 Menaldumadeel - Wier € 35.00 € 6.50 € 0.00
9044 Menaldumadeel - Beetgum € 22.50 € 3.00 € 0.00
9045 Menaldumadeel - Beetgumermolen € 22.50 € 3.00 € 0.00
9051 Leeuwarderadeel - Stiens € 22.50 € 2.50 € 0.00
9053 Leeuwarderadeel - Finkum € 25.00 € 3.00 € 0.00
9054 Leeuwarderadeel - Hijum € 27.50 € 3.00 € 0.00
9055 Leeuwarderadeel - Britsum € 20.00 € 2.50 € 0.00
9056 Leeuwarderadeel - Cornjum € 20.00 € 2.50 € 0.00
9057 Leeuwarderadeel - Jelsum € 20.00 € 2.00 € 0.00
9061 Tytsjerksteradiel - Giekerk € 25.00 € 3.00 € 0.00
9062 Tytsjerksteradiel - Oenkerk € 30.00 € 3.00 € 0.00
9063 Tytsjerksteradiel - Molenend € 30.00 € 3.00 € 0.00
9064 Tytsjerksteradiel - Oudkerk € 30.00 € 3.00 € 0.00
9067 Dantumadeel - Roodkerk € 30.00 € 3.00 € 0.00
9071 Leeuwarderadeel - Oude Leije € 35.00 € 2.50 € 0.00
9073 Ferwerderadiel - Marrum € 35.00 € 6.95 € 0.00
9074 Ferwerderadiel - Hallum € 33.00 € 3.50 € 0.00
9076 het Bildt - Sint Annaparochie € 35.00 € 4.00 € 0.00
9081 Leeuwarden - Lekkum € 10.00 € 2.00 € 0.00
9082 Leeuwarden - Lekkum En Miedum € 15.00 € 2.00 € 0.00
9083 Leeuwarden - Snakkerburen € 10.00 € 1.50 € 0.00
9084 Leeuwarden - Goutum € 10.00 € 1.50 € 0.00
9085 Leeuwarden - Hempens € 15.00 € 1.50 € 0.00
9086 Leeuwarden - Hempens-Teerns € 20.00 € 2.50 € 0.00
9087 Leeuwarden - Swichum € 20.00 € 2.50 € 0.00
9088 Leeuwarden - Wirdum € 20.00 € 2.50 € 0.00
9089 Leeuwarden - Wijtgaard € 20.00 € 2.50 € 0.00
9091 Tytsjerksteradiel - Wijns € 20.00 € 3.00 € 0.00
9104 Dantumadeel - Damwoude € 35.00 € 7.50 € 0.00
9105 Dantumadeel - Rinsumageest € 35.00 € 5.00 € 0.00
9111 Ferwerderadiel - Birdaard En Omgeving West € 33.50 € 2.95 € 0.00
9112 Ferwerderadiel - Birdaard En Omgeving Oost € 33.50 € 2.95 € 0.00
9172 Ferwerderadiel - Ferwerd € 35.00 € 6.95 € 0.00
9251 Tytsjerksteradiel - Bergum € 35.00 € 3.00 € 0.00
9254 Tytsjerksteradiel - Hardegarijp € 25.00 € 2.50 € 0.00
9255 Tytsjerksteradiel - Tietjerk € 22.50 € 2.00 € 0.00
9256 Tytsjerksteradiel - Rijperkerk € 22.50 € 2.00 € 0.00
9257 Tytsjerksteradiel - Noordbergum € 35.00 € 5.00 € 0.00
9258 Tytsjerksteradiel - Eestrum € 35.00 € 7.50 € 0.00
9262 Tytsjerksteradiel - Suameer € 35.00 € 5.00 € 0.00
9263 Tytsjerksteradiel - Garijp € 35.00 € 4.95 € 0.00
9265 Tytsjerksteradiel - Suawoude € 32.50 € 3.95 € 0.00
9269 Dantumadeel - Veenwouden € 35.00 € 4.00 € 0.00
9271 Dantumadeel - Zwaagwesteinde € 35.00 € 8.00 € 0.00
9286 Achtkarspelen - Twijzel € 35.00 € 7.50 € 0.00
9298 Kollumerland c.a. - Kollumerzwaag € 35.00 € 7.50 € 0.00
8927 € 8.50 € 1.50 € 0.00
8941 € 10.00 € 2.00 € 0.00

Bezorgtijden en openingstijden

Bezorgtijden Openingstijden
Maandag: 16:15 - 00:00
Dinsdag: 16:15 - 01:00
Woensdag: 16:15 - 01:00
Donderdag: 16:15 - 01:00
Vrijdag: 16:15 - 03:00
Zaterdag: 16:15 - 00:30
Zondag: 16:15 - 00:00
Maandag: 16:15 - 00:00
Dinsdag: 16:15 - 01:00
Woensdag: 16:15 - 01:00
Donderdag: 16:15 - 01:00
Vrijdag: 16:15 - 03:00
Zaterdag: 16:15 - 00:30
Zondag: 16:15 - 23:55

Betaalmethodes

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling online afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL.


iDEAL wordt ondersteund door

Allergieinformatie

Wij proberen altijd uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Op zon- en feestdagen kan dit vanwege drukte wat langer duren.

Op onze menukaart vindt u onder andere:

Uw bestelling beoordelen

Enige tijd nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een e-mail met een uitnodiging tot het achterlaten van een beoordeling. Wij horen graag wat u van onze producten en dienstverlening vindt om u de volgende keer beter van dienst te zijn.

Acties, aanbiedingen en kortingen Pizzeria Tipaza

Heeft u een actiecode of kortingscode? Op stap 2 van het bestelproces, waar u uw bezorggegevens invult, klikt u op "Actiecode invoeren". De korting wordt direct van het bestelbedrag afgetrokken, of het gratis product wordt direct aan uw winkelwagen toegevoegd.

Beheerder van deze website

Deze website is ontwikkeld door en wordt beheerd doorHira Restaurant, Amsterdam
Pizza en Burgerhouse, Amsterdam
VieVie's , Arnhem
Goldcoast Restaurant, Amsterdam
Tante Su, Utrecht
Sofram Eetcafé, Arnhem
Dosa South Indian Restaurant, Amsterdam
Het Torentje , Alphen aan den Rijn
Food Company de Griek, Leiden
Mediterranean Sandwich Bar, Rotterdam
Huckle en Berry, Eindhoven
Saramacca City, Den Haag
Sea Salt and Chocolate, Amsterdam
Superbowl, Heemskerk
Amsterdam's broodjeshuis, Groningen
Palmyra fish and Chicken, Amersfoort
Multea Choice, Groningen
Nana Thai Food, Almere
De Zusjes, Aalsmeer
De Pizzabakfiets , Arnhem
Broodje Delft, Delft
BABA Beverwijk, Beverwijk
Eethuis Jimmy, Kampen
Co. Sip & Bites, Hoofddorp
Little India Food Centrum, Zwolle
Toms Ribs, Lelystad
Massimos, Amsterdam
Tu Thai Food, Nijmegen
Pizzeria Avrasya, Dordrecht
Mr. Sushi Coimbra, Coimbra
Arnold's Choice, Den Bosch
Friture Biej Miep, Echt
Noord-Oost Chinees eethuis, Den Haag
Pizza Deal, Almere
Cafetaria 't Sluisje, Spaarndam
Panda Bowl, Hengelo
Chicos de Tacos , Hoorn
Sushi Kitchen, Emmen
VERASUSHI, Dwingeloo
Ricky's, Purmerend
Jin Long, Apeldoorn
8mates, Rotterdam
Ming Yeg, Leidschendam
Food Factory Amersfoort, Amersfoort
Taste of Punjab, Almere
Bamyan Culinary, Rotterdam
Pideci Yusuf, Amsterdam
Mr. Smash, Hoofddorp
Cafetaria Charly Kerschoten, Apeldoorn
iWok & go, Arnhem
Calimero, Goor
Ramzi's, Culemborg
Castello El Toro Oosterwolde
Sem's Sushi Wijchen, Wijchen
Eetcafé Zondag, Deventer
Piramide, Nieuwkoop
Restaurant Koya, Leeuwarden
Indiano Bites Kassa,
Steakhouse Amon, Badhoevedorp